Home

ประมวลกลกิจ

ตัด พับ ม้วนท่อ เชื่อมประกอบ เหล็ก สแตนเลส
ตามแบบที่ท่านต้องการ

บริการของเรา

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

– ตัด พับ ม้วน ปั๊ม โลหะ แผ่นเหล็ก สแตนเลส ตามแบบ
– เชื่อม ประกอบ โครงสร้างเหล็กทุกประเภท และอุปกรณ์งานก่อสร้าง
– ม้วน เชื่อมประกอบ ท่อ ถัง กรวย ทุกประเภท
– แบบหล่อคอนกรีต เช่น แบบหล่อเสา, แบบหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป, แบบหล่อผนังสำเร็จรูป
– โครงสร้างบันได
– ทุ่นลอย, ทุ่นลอยน้ำ
– ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง งานตามที่ลูกค้าต้องการ

Tel 081 682 4148

หจก.ประมวลกลกิจ
ยินดีให้บริการ

ผลงาน รับทำตามแบบ

ตัด พับ ม้วน ปั๊ม โลหะแผ่น เหล็ก สแตนเลส ตัดพับเหล็กตามแบบ

Plat Form

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

Plat Form

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

ถังกันแรงดัน

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

โครงสร้าง ตามแบบ

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

บันไดเหล็ก

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

แผงโซล่าเซลล์

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

ขารับ Dust Collector  โครงสร้าง Dust Collector

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

HOPPER

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

ข้องอ  90 องศา

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

Plat Form

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

ถังกันแรงดันย้อน

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

ถังกันแรงดันย้อน

เราทำตามแบบ ที่ท่านต้องการ

สอบถามความต้องการ
งานของท่าน

Tel 081 682 4148

หจก.ประมวลกลกิจ ยินดีให้บริการ เชิญปรึกษาฟรี !